Kinh Thánh

Bạn nói tiếng Việt? Bạn có muốn đọc Kinh Thánh bằng chính ngôn ngữ của mình không?

Ứng dụng này có thể giúp bạn! Bao gồm Kinh Thánh bằng tiếng Việt, miễn phí trên điện thoại của bạn!

Ứng dụng Kinh Thánh này là bản dịch của Kinh Thánh sang tiếng Việt, ngôn ngữ quốc gia và chính thống ở Việt Nam.

vietnamese-bible-16

Cũng là ngôn ngữ được nói trên toàn thế giới và được công nhận là ngôn ngữ thiểu số ở Cộng hòa Séc.

Hơn 75 triệu người bản sứ bây giờ có thể tiếp cận với Kinh thánh bằng tiếng Việt.

Đọc Kinh Thánh bằng ngôn ngữ của người Việt!

https://play.google.com/store/apps/details?id=vietnamese.bible